VM23 = galerie + expositieruimte @ARNHEM

Mededeling

In de maanden december 2016 en januari 2017 is VM23 wegens dringende werkzaamheden (zo goed als) gesloten.

De Wintersalon, die op 4 december 2016 zou openen en waarvoor de voorbereidingen al begonnen waren, is verplaatst naar februari 2017.

Wij hebben nu al weer meer dan twee jaar zonder enige subsidie vele prachtig tentoonstellingen mogen maken in de onttakelde ruimte aan de Ir. JP van Muilwijkstraat 23 in Arnhem. Vanwege de vele lekkages die in toenemende mate het gevolg zijn van het achterstallige onderhoud van het pand en die op termijn kunnen leiden tot onveilige situaties en tot schade aan de tentoongestelde werken, zijn wij, zeer tegen onze zin, genoodzaakt VM23 tijdelijk voor het publiek te sluiten.

Agenda

VM23

VM23 is een galerie en expositieruimte in het centrum van Arnhem. In het gebouw, een onttakelde voormalige supermarkt, worden maandelijks nieuwe tentoonstellingen voor autonome beeldende kunst georganiseerd.

VM23 wil het creatieve kapitaal in de regio Arnhem zichtbaar maken en daarnaast de geografische grenzen doorbreken door in toenemende mate buitenlandse kunstenaars, tot in Afrika toe, uit te nodigen.

VM23 organiseert thema- en verkooptentoonstellingen, wisselt uit met andere kunstinitiatieven, biedt werk-, ontwikkel- en presentatieruimtes en geeft een podium aan jonge afstudeerders van creatieve opleidingen.

VM23 is een initiatief van Joop Nuyens en Nico Schulte.

Contact

VM23
Nico Schulte en Joop Nuyens, VM23.nl nico schulte
Nico Schulte en Joop Nuyens, VM23.nl joop nuyens